Vaksinasjon

Influensavaksine (2024)

Vi setter influensavaksinen på drop-in. Du trenger ikke å bestille time for dette. Dersom du har legetime kan du få influensavaksinen på timen av fastlegen. Influensavaksinen kan settes samtidig med vaksine mot lungebetennelse og koronavaksine (sykehjemsbeboere bør vente 7 dager mellom vaksinene).

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Premature fødte barn, særlig født før svangerskapsuke 32, fra 6 måneder til 5 år
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/influensavaksine/ 

 

Koronavaksine

Settes kun hos Sørover. Timebestilling eller egne tider for drop-in.

 

Reisevaksinering

Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til i god tid før selve reisen. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du her. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med:

Vaksinasjonskontoret i Kristiansand,

Gyldenløvsgate 23
tlf 38075707.