Leger

Disse finner du på kontoret:
Ole Edvard Strand
Spesialist i allmennmedisin. Timeavtaler mandag, onsdag, torsdag og fredag

Nils Bjelland
Spesialist i allmennmedisin. Timeavtaler mandag, tirsdag,onsdag og torsdag

Priscilla Hilton/vikar Nina Kile
Vikarlege. Konsultasjoner etter avtale.

Arnstein Eltervaag
Spesialist i allmennmedisin. Timeavtaler mandag, onsdag, torsdag og fredager

Steinar Prytz Jensen
Spesialist i øre, nese, hals og spesialist i allmenmedisin. Timeavtaler mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Charlotte Haslerud
Lege. Timeavtaler mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Turnuslege

Vi skifter turnuslege to ganger i året, 1. mars og 1. september