Leger

Disse finner du på kontoret:
Ole Edvard Strand
Spesialist i allmennmedisin. Timeavtaler mandag, onsdag, torsdag og fredag

Nils Bjelland
Spesialist i allmennmedisin. Timeavtaler mandag, tirsdag,onsdag og torsdag

Priscilla Hilton/vikar Nina Kile
Vikarlege. Konsultasjoner etter avtale.

Arnstein Eltervaag
Spesialist i allmennmedisin. Timeavtaler mandag, onsdag, torsdag og fredager

Steinar Prytz Jensen
Lege. Timeavtaler mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Charlotte Haslerud
Lege. Timeavtaler mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Turnuslege

Vi skifter turnuslege to ganger i året, 1. mars og 1. september