Ansatte

Sentrum Legesenterer et legefellesskap med 4 spesialister i allmennmedisin, 2 allmennleger  og turnuslege med tilsammen ca 6500 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 7 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.