Ansatte

Sentrum Legesenterer et legefellesskap med 3 spesialister i allmennmedisin, 3 allmennleger  og turnuslege med tilsammen ca 6800 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 6 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.