Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid.

Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Du kan bestille time selv på Helsenorge. Telefonkonsultasjon må bestilles pr. telefon.