Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid.

Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Du kan bestille time selv på Helsenorge.no. Telefonkonsultasjon må bestilles pr. telefon.

Timer hos LIS-lege må gjøres via telefon.

Timer til skiftestue må avtales. Gjelder avtale om sårskift, injeksjoner, fjerne sting og øreskyll (se under fanen Åpningstider)