Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordnær kontortid. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.