Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder til 30. juni 2020

Barn under 16 år er gratis.. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 209 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 155 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 56 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver og andre prøver 55 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 55 kr
 • E-konsultasjon 155 kr kommer på SMS (fakturagebyr på 59 kr kommer i tillegg, om den ikke blir betalt innen 24 t)

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 134 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 181 kr
 • Ekspederingsgebyr ved forsendelse av rekvisisasjoner, henvisninger osv. pr brev, faks, e-post etter ønske fra pasienten 59 kr