Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder til 30. juni 2023

Barn under 16 år er gratis.

Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Det kan forekomme takster som ikke dekkes av alder eller frikort, og du må alltid sjekke betalingsautomaten før du går.

 

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege: 160 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin: 212 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege: 160 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving: 59 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver og andre prøver: 59 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon): 59 kr
 • E-konsultasjon: samme pris som vanlig konsultasjon , betaling kommer på SMS (fakturagebyr på 71 kr kommer i tillegg om faktura ikke blir betalt innen 24 t) Pga stor pågang vil forespørselen i enkelte tilfeller ikke bli besvart før etter kl 16 og da vil det tilkomme et kveldstillegg på 120 kr.

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind mm. 64 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift mm. 97 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep mm. 138 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift mm. 189 kr
 • Ekspederingsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, henvisninger osv. pr brev, faks, e-post etter ønske fra pasienten 59 kr

 

Frikort

Husk at frikort utgår ved nyttår hvert år.

Egenandelstaket for 2022 er på 2921kr.

Det er den enkelte pasients ansvar å informere om frikort ved først besøk etter at dette er mottatt.

Vær oppmerksom på at det kan komme utgifter som ikke dekkes av frikortet og det er derfor viktig å sjekke betalingsautomaten ved hvert legebesøk. Dersom det har vært ekstra utgifter tilknyttet besøket som ikke betales samme dag vil det sendes faktura med fakturagebyr på 71 kr.