Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2013- 30. juni 2014

Barn under 16 år er gratis.. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 205 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 152 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver og andre prøver 54 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 54 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 59 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 90 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 123 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 169 kr
 • Ekspederingsgebyr ved forsendelse av rekvisisasjoner, henvisninger osv. pr brev, faks, e-post etter ønske fra pasienten 59 kr