Turnusleger

Vi har nå turnuslege fra 1. september- 28. februar.

Legesenteret deltar i videreutdannelse av leger.

Formålet med turnusleger i allmenn praksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et faglig høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom turnuslege og den veiledende legen på legekontoret.

En turnuslege er en ferdig utdannet lege som har hatt minimum 12 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i en allmennpraksis.