Velkommen til Sentrum Legesenter - Kristiansand

*

Aktuelt

Uke 1 2024 – værforhold

Vi har forståelse for at det kan vært utfordrende å komme seg til timer/andre undersøkelser på legekontoret. Dersom du har time og ikke kan møte, ber vi deg om å ta kontakt på telefon eller ekonsultasjon og gi beskjed. Dersom mulig, kan vanlige oppmøtetimer omgjøres til telefontimer etter ønske.

 

27.11.23 – feil i varslingssystemet

Vi har dessverre oppdaget feil i varslingssystemet til Helsenorge ved påminnelse om timer. Dersom du tidligere har fått din time flyttet, men allikevel har fått påminnelse om den opprinnelige timen – ta kontakt slik at vi kan bekrefte riktig time for deg

 

2023 Influensavaksine – fra 10.10.23

Vi setter influensavaksinen på drop-in. Du trenger ikke å bestille time for dette. Dersom du har legetime kan du få influensavaksinen på timen av fastlegen. Influensavaksinen kan settes samtidig med vaksine mot lungebetennelse og koronavaksine (sykehjemsbeboere bør vente 7 dager mellom vaksinene). Les mer her.

Vi setter ikke covid-vaksine på legesenteret.

 

Vikarlege

OPPDATERT: fra 1. august – 30. september har Dr. Kile permisjon og Dr. Maren Skorpen vil da være vikar for Dr. Kile i hele denne perioden.

 

Vi har for tiden inne Maren Skorpen som vikarlege for Helge Skorpen og Nina Kile. Hun vil være vikar for Dr. H. Skorpen og Dr. Kile 2-3 dager i uka på våren og noe utover sommeren.

 

 

Ferier 2023

Arnstein Eltervaag 12. juni – 9. juli, 18.-27. desember
Nina Kile 13. mars – 21. mars
9. november – 22. november
Steinar Prytz-Jensen 9. januar – 25. januar
10. juli – 6. august
Ole E. Strand 17. juli – 13. juli
 Helge Skorpen 15. juni – 19. juni
26. juni – 4. juni
17. juli – 30. juli
Charlotte Haslerud 19. juni – 16. juli

 

 

27.02.23: problemer med telefonnettet

Telefonnettet er nede og det er ikke mulig å komme i kontakt med legesenteret så lenge dette vedvarer. Minner om at du kan sende melding på Helsenorge ved behov for resept eller timebestilling.

 

23.01.23: Feil i meldingssystemet

Det er oppdaget feil i meldingssystemet og noen pasienter har derfor fått sms som ikke er riktig. Dette for eksempel kan være timeinnkalling som skulle vært sendt for en tid siden, som har kommet de siste dagene. Dersom du har fått en slik sms, ta kontakt så vi kan sjekke opp om denne sms er riktig eller om du kan se bort fra den.

 

Frikort

Frikortet slettes fra 1. januar.

Du må alltid sjekke betalingsautomaten etter besøk på legekontoret. Dette selv om du har frikort.

Ved første besøk på legesenteret etter at du har fått frikort er det viktig at du gir beskjed i resepsjonen slik at vi kan sjekke at dette er registrert i din journal.

 

Ferie 2023

Steinar Prytz-Jensen 9. januar – 25. januar
Nina Kile 13. mars – 21. mars

 

 

Nye telefontider

Vi har fått nye åpningstider på telefon:

Alle dager 08:30-11:00 og 12:45-14:00

 

2022 Influensavaksine – fra uke 41 /10.02.23: vi er nå tomme for influensavaksine

10.02.23: Dersom du ønsker å få influensavaksine må du ta kontakt for å få resept. Du kan deretter sette denne på drop-in.

Vi settes influensavaksinen på drop-in. Du trenger ikke å bestille time for dette. Dersom du har legetime kan du få influensavaksinen på timen av fastlegen. Det skal være én uke mellom influensavaksine og vaksine mot Covid-19. Influensavaksinen kan settes samtidig med vaksine mot lungebetennelse.

Influensavaksinen koster kr. 300,-. Den dekkes ikke av frikort.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Premature fødte barn, særlig født før svangerskapsuke 32, fra 6 måneder til 5 år
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

 

Ferier 2022

Arnstein Eltervaag 11. juli – 19. juli
Nina Kile 21. oktober – 6. november
Steinar Prytz-Jensen 11. juli – 7. august
Ole E. Strand 27. juni – 10. juni
 1. august – 14. august

 

 

Koronavaksinering

Vi på Sentrum Legesenter er nå ferdig å vaksinere våre pasienter over 65 år. Videre vaksinering organiseres av kommunen.

 

 

www.helsenorge.no

Vi oppfordrer til å benytte www.helsenorge.no for reseptfornyelse på faste medisiner og timebestilling.

Du kan også bestille E- konsultasjon slik at du kan kommunisere med fastlegen via nettet.

For å få tilgang til selvbetjeningen må du aktivere bruker på Helsenorge.

For mer info: www.helsenorge.no/eresept.

 

Convene administrerer våre giroer

Sentrum Legesenter bruker Convene for å administrere giroer. Det påløper 71 kr i girogebyr, og man må passe på betalingsfrister, ellers kommer det purringer.

 

Åpne og stengte lister

22.05.2009
De fleste legene ved senteret har i perioder stengt sine lister, men dette forandrer seg raskt.
Sjekk på https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
eller Fastlegetelefonen tlf 800 43573

 

 

Selvbetjening – login

Helsenorge

Vi har byttet ePortal til Helsenorge.

Logg inn på https://www.helsenorge.no eller registrer deg dersom du ikke har aktiv bruker.

Her kan du bl.a.

 • se dine timer
 • bestille resepter
 • se meldinger fra fastlegen
 • se status på henvisninger til sykehus og spesialist
 • sjekke frikort

Egenandel kr 155 pluss girogebyr på kr 71.

We offer the highest quality and most advanced web design services anywhere Learn More