Velkommen til Sentrum Legesenter - Kristiansand

*

Aktuelt

Nye telefontider

Vi har fått nye åpningstider på telefon:

Alle dager 08:30-11:00 og 12:45-14:00

 

Årets Influensavaksine – fra uke 41

Vi settes influensavaksinen på drop-in. Du trenger ikke å bestille time for dette. Dersom du har legetime kan du få influensavaksinen på timen av fastlegen. Det skal være én uke mellom influensavaksine og vaksine mot Covid-19. Influensavaksinen kan settes samtidig med vaksine mot lungebetennelse.

Influensavaksinen koster kr. 300,-. Den dekkes ikke av frikort.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Premature fødte barn, særlig født før svangerskapsuke 32, fra 6 måneder til 5 år
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

 

Ferier 2022

Arnstein Eltervaag 11. juli – 19. juli
Nina Kile 21. oktober – 6. november
Steinar Prytz-Jensen 11. juli – 7. august
Ole E. Strand 27. juni – 10. juni
 1. august – 14. august

 

 

Koronavaksinering

Vi på Sentrum Legesenter er nå ferdig å vaksinere våre pasienter over 65 år. Videre vaksinering organiseres av kommunen.

 

 

www.helsenorge.no

Vi oppfordrer til å benytte www.helsenorge.no for reseptfornyelse på faste medisiner og timebestilling.

Du kan også bestille E- konsultasjon slik at du kan kommunisere med fastlegen via nettet.

For å få tilgang til selvbetjeningen må du aktivere bruker på Helsenorge.

For mer info: www.helsenorge.no/eresept.

 

Melin Medical administrerer våre giroer

Sentrum Legesenter bruker Melin Medical for å administrere giroer. Det påløper 71 kr i girogebyr, og man må passe på betalingsfrister, ellers kommer det purringer.

 

Åpne og stengte lister

22.05.2009
De fleste legene ved senteret har i perioder stengt sine lister, men dette forandrer seg raskt.
Sjekk på https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
eller Fastlegetelefonen tlf 800 43573

 

 

Selvbetjening – login

Helsenorge

Vi har byttet ePortal til Helsenorge.

Logg inn på https://www.helsenorge.no eller registrer deg dersom du ikke har aktiv bruker.

Her kan du bl.a.

 • se dine timer
 • bestille resepter
 • se meldinger fra fastlegen
 • se status på henvisninger til sykehus og spesialist
 • sjekke frikort

Egenandel kr 155 pluss girogebyr på kr 71.

We offer the highest quality and most advanced web design services anywhere Learn More