Velkommen til Sentrum Legesenter - Kristiansand

*

Aktuelt

Pandemi og økende smittetrykk

Pasienter og besøkende med luftveissymptomer skal ha negativ koronatest før de kommer på legekontoret i tillegg til å bruke munnbind.

 

Koronavaksinering

Vi på Sentrum legesenter er nå ferdig å vaksinere våre pasienter over 65 år. Dere som ikke har fått vaksine enda vil bli innkalt via Kristiansand kommune og skal vaksineres på Sørlandsenteret. Tredje vaksinedose organiseres av kommunen.

 

Årets Influensavaksine

Alle som skal ha vaksine og er i risikogruppa trenger ikke å bestille time. Du kan få satt vaksinen på time hvis du skal til legen. Husk å melde deg i luka før timen.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

www.helsenorge.no

Vi oppfordrer til å benytte www.helsenorge.no for reseptfornyelse på faste medisiner og timebestilling.

Du kan også bestille E- konsultasjon slik at du kan kommunisere med fastlegen via nettet.

For å få tilgang til selvbetjeningen må du aktivere bruker på Helsenorge.

For mer info: www.helsenorge.no/eresept.

 

Melin Medical administrerer våre giroer

Sentrum Legesenter bruker Melin Medical for å administrere giroer. Det påløper 71 kr i girogebyr, og man må passe på betalingsfrister, ellers kommer det purringer.

 

Åpne og stengte lister

22.05.2009
De fleste legene ved senteret har i perioder stengt sine lister, men dette forandrer seg raskt.
Sjekk på https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
eller Fastlegetelefonen tlf 800 43573

 

 

Selvbetjening – login

Helsenorge

Vi har byttet ePortal til Helsenorge.

Logg inn på https://www.helsenorge.no eller registrer deg dersom du ikke har aktiv bruker.

Her kan du bl.a.

 • se dine timer
 • bestille resepter
 • se meldinger fra fastlegen
 • se status på henvisninger til sykehus og spesialist
 • sjekke frikort

Egenandel kr 155 pluss girogebyr på kr 71.

We offer the highest quality and most advanced web design services anywhere Learn More